אודותינו

image alt
לורם איפסום הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. לורם איפסום היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש של דפוס ועירבלה אותו כדי ליצור סוג של ספר דגימה. ספר זה שרד לא רק חמש מאות שנים אלא גם את הקפיצה לתוך ההדפסה האלקטרונית, ונותר כמו שהוא ביסודו. ספר זה הפך פופולרי יותר בשנות ה-60 עם ההוצאה לאור של גליון פונטי המכיל פסקאות של לורם איפסום. ועוד יותר לאחרונה עם פרסום תוכנות המחשב האישי כגון מייצר הדפים של אלדוס שמכיל גרסאות של לורם איפסום.
כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש של דפוס ועירבלה אותו כדי ליצור סוג של ספר דגימה. ספר זה שרד לא רק חמש מאות שנים אלא גם את הקפיצה לתוך ההדפסה האלקטרונית, ונותר כמו שהוא ביסודו.כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש של דפוס ועירבלה אותו כדי ליצור סוג של ספר דגימה. ספר זה שרד לא רק חמש מאות שנים אלא גם את הקפיצה לתוך ההדפסה האלקטרונית.

הצוות שלנו

image alt
image alt
image alt
image alt
תקנון ותנאי השימוש

כללי
להלן יפורטו תנאי ההתקשרות עם שותפות "טיקאספורט". כל המזמין מאשר בכך שקרא את התקנון ותנאי השימוש שלהלן ובעצם ההתקשרות מביע הסכמתו הבלתי חוזרת לכל האמור בו.
כל ההתקשרות תעשה מול השותפות עצמה שפועלת כמתווכת מול הספקים ולא תוטל אחריות אישית בכל מקרה על סוכניה אשר מולם תתבצע העסקה כמתווכים וכמפורט להלן.

א. תנאי השימוש- שותפות "טיקאספורט" (להלן:השותפות") היא סוכנות נסיעות במהותה ועל כן היא פועלת כמתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירותים השונים, כגון: ספקי טיסות, בתי מלון, הסעות, חבילות מיוחדות וכדומה. השירותים המוצעים באתר זה מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם. השותפות אינה אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה. הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים על השותפות מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות, המתייחסים למוצרים השונים.
מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של הנוסע מול השותפות, חייבת להיות מובאת בכתב לפני השותפות לא יאוחר מ-14 יום לאחר חזרת המזמין לארץ.
ובכל מקרה יצוין שלא תוטל על השותפות אחריות הספקים השונים, שכן היא פועלת אך כמתווכת וזאת במטרה להוזיל את מחיר החבילה. כמו כן, מרגע ביצוע ההזמנה לא תתאפשרנה אפשרות ביטול העסקה,
ובמקרה של ביטול הלקוח יחויב במלוא סכום העסקה ע"י השותפות. שכן, כאמור, השותפות פועלת אך כמתווכת במטרה להוזיל את מחיר החבילה וכל הזמנה של מאת הספקים לא מאפשרת ביטולה אלא בתמורה לתשלום מלוא הסכום.
במקרים דחופים לאחר ביצוע העסקה , הלקוח יקבל מספר חירום לכל תקלה שהיא והשותפות תנסה לסייע ללקוח במה שניתן.

ב. תנאי תשלום - השותפות לא תידרש להחזר הפרשים כלשהם, הנובעים משינויים אלו, ללא כל קשר לתאריך ביצוע ו/או אישור ההזמנה. לנוחיותכם, עומדות לרשותכם מספר אפשרויות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי:

ג. תשלום טלפוני- תוכלו למלא את פרטיכם והשותפות תיצור עמכם קשר, כאשר החיוב בפועל יתבצע על ידי הסוכן האישי שלכם בשותפות טלפונית-לו גם תמסרו את פרטי כרטיס האשראי, רק לאחר קבלת אישור סופי מהספק על הזמנתכם.

ד. מחירי השירותים- מחירי השירותים המוצעים בארץ הם לרוב נמוכים מהמחירים הרשמיים של ספק השירות בחו"ל (למשל: לעומת מחירון בית המלון או החברה להשכרת רכב). עם זאת, ייתכן כי בנקודת זמן מסוימת המחירים בארץ יהיו גבוהים יותר. מחירי השירותים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת ובכל מקרה, המחירים הקובעים והמחייבים הם המחירים בארץ ובזמן הצעתם. לאמור, השותפות לא תהיה מחויבת לשמור על מחיר שהציעה אלא בזמן נתינתו ע"י הסוכן טלפונית.

ה. הבטחת מחיר- עליית המחירים תחול על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם שולמו מראש במלואם ומסמכי הנסיעה (כרטיס טיסה, שובר בית המלון, שובר רכב וכדומה) כבר נמצאים בידי הנוסע. במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים במוקד ההזמנות, המחיר במוקד ההזמנות הוא הקובע.

ו. ביטול עסקה - מובהר בזאת, כי מיד לאחר ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח פונה "טיקאספורט" לספקי הכרטיסים בניסיון לרכוש עבור המזמין את הכרטיסים שהוזמנו. עם קבלת הודעה מאת הספק כי הכרטיסים שהוזמנו ניתנים לרכישה, מבצעת "טיקאספורט" את ההזמנה ומעבירה תשלום מלא בגין הכרטיסים לספק. "טיקאספורט" אין אפשרות לקבל החזר כספי מהספק במקרה של ביטול.לאור האמור לעיל, מקרה ביטול עסקה מצד הלקוח, דמי הביטול הם 100% משווי העסקה. כל סכום אשר יוחזר ללקוח הוא פרי רצונו הטוב של כל ספק ו/או צד ג' המעורב בעסקה.ביטולי עסקה יעשו במפורש עפ"י חוק הגנת הצרכן 1981. במקרה והלקוח מעוניין לבטל עסקה מכל סיבה שהיא, יעביר הלקוח בקשה מסודרת בכתב, לפקס מספר: 077-3181278 או לדוא"ל info@tickesport.co.il עם פירוט של סיבת הביטול.
"טיקאספורט" שומרת לעצמה בלבד את הזכות לבדוק מול הצדדים השלישיים המעורבים בעסקה אפשרות של קבלת החזר כל שהוא במקרה ביטול מצד הלקוח מכל סיבה שהיא.
אין "טיקאספורט" מתחייבת לעשות כל מאמץ לקבלת דמי ביטול מכל צד ג' המעורב בעסקה, במקרה וצד ג' המעורב בעסקה מחליט לזכות את הספק בסכום אשר הוא חלק או מלוא התמורה שהועברה לו יחליט הספק בעצמו על גובה ההחזר ללקוח. הלקוח רשאי לרכוש פוליסת ביטוח למקרי ביטול, על אחריותו ועל חשבונו, אך בכל מקרה שהוא לא תהיה חבות כל שהיא על "טיקאספורט".
הלקוח מאשר כי קרא והבין את תנאי הביטול הנ"ל, וכי הוא מסכים להם. ידוע ללקוח כי הספק עובד מול ספקי צד ג' תוך הסתמכות על הסכמה מוחלטת להם, וכי ללקוח לא תהיה כל תביעה, ו/או ואו דרישה או טענה כלפי "טיקאספורט" בקשר לתנאים הללו.
ז. אמצעי תשלום- כרטיס אשראי, ניתן גם בתשלומים, לפי הפירוט הבא : עד 4 תשלומים, ללא חיוב ריבית / הצמדה. בין 5 ל- 12 תשלומים תגבה עמלה בשיעור של 0.50% עד 2.50% מערך העסקה. העברה בנקאית,
מזומן - הלקוח רשאי לשלם במזומן במטבע חוץ, בתוספת עמלת הפרשי שערים הנגבית ע"י הבנק. - החיוב יתבצע בשקלים חדשים על פי שער המחאות והעברות גבוה של במטבע ביום ביצוע התשלום.כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה. הדין וסמכות השיפוט :הדין הקובע לעסקה זו הוא הדין הישראלי בלבד.
הלקוח מאשר כי במקרה של מחלוקת ו/או תביעה תחול הסמכות השיפוט של בתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד.
ח. "טיקאספורט" לא תפגע בפרטיותו של לקוח ותמלא בעניין זה אחר הוראות הגנת הפרטיות התשמ"א 1981. הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר. המידע שאנו אוספים:
בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו', נדרש מידע כמפורט: שם, ת.ז., כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו'. מה אנחנו עושים עם המידע:
במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של שירות אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו'). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי)
מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם.
במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמה: מספר המבקרים באתר, זמן השהייה באתר, אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.
כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.
המחויבות שלנו לאבטחת מידע :
אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.
ט. מועד קבלת הכרטיסים- אספקת הכרטיסים מתבצעת עד יום המשחק. האספקה תבוצע לבית המלון או לכתובת אחרת בה ישהו המזמינים או לחלופין אם סוכם אחרת, במקום בו סוכם.
י. מיקום באצטדיון -"טיקאספורט" אינה מתחייבת לכל מיקום באצטדיון. אלא, אם סוכם אחרת בכתב או לחלופין נאמר אחרת באתר עת ההזמנה. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים נדירים בהם ישונו מקומות הישיבה באצטדיון ובכל מקרה שינוי שכזה הנו באחריותו הבלעדית של הספק ו"טיקאספורט" תנסה לסייע בידי המזמין בבירור מול הספק.
יא. כרטיס טיסה ושובר למלון- אספקתם תהא לאחר אישור הספקים ועד 48 שעות לאחר אישור העסקה.
יב. שהות במלון- השהייה במלון תהיה על בסיס לינה בלבד, אלא אם צוין אחרת בכתב.
יג. תנאים נלווים לטיסה- תנאי השהות במטוס, לרבות הגשת משקאות ומזון תהיה באחריותה הבלעדית של חברת התעופה.
יד. תנאי סף- מובהר בזאת כי מזמין השירות צריך לערוך בדיקה מקיפה לגבי כשירותו לטוס, לרבות בדיקת דרכון ו/או האם ישנו צו עיכוב יציאה מן הארץ, ובכל מקרה "טיקאספורט" אינה אחראית בעניין זה.